Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 083/r122/I/20 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2019 rok, w tym planu kontroli.