Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 051/r122/I/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2018 rok, w tym planu kontroli.