Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 061/r122/I/15 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2014 rok, w tym planu kontroli.