Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 069/r122/I/12 z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku za 2011 rok, w tym planu kontroli.