Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 301/r122/I/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2021 rok.