Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 319/r122/I/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2020 rok oraz uchwałę nr 282/r122/I/20 z dnia 26 listopada 2020 r. i uchwałę nr 300/r122/I/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie zmiany ramowego planu pracy na 2020 rok.