Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 203/r122/I/18 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2019 rok oraz uchwałę nr 260/r122/I/19 z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zmiany w ramowym planie pracy na 2018 rok.