Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 264/r122/I/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2017 rok oraz uchwałę nr 042/r122/I/17 z dnia 02 lutego 2017 w sprawie zmiany w ramowym planie pracy na 2017 rok.