Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 337/r122/I/15 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2016 rok oraz uchwały nr 084/r122/I/16, 145/r122/I/16 i 195/r122/I/16 w sprawie zmiany w ramowym planie pracy na 2016 rok.