Poniżej prezentujemy Państwu uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku nr 262/r122/I/14 z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia ramowego planu pracy na 2015 rok oraz uchwały nr 101/r122/I/15 i 196/r122/I/15 w sprawie zmiany w ramowym planie pracy na 2015 rok.