WIAS/0912/in/09/2021

Gdańsk, dnia 9 września 2021 r.

 

 

Szanowni

Panie i Panowie

Prezydenci,

Burmistrzowie, Wójtowie i Starostowie

jednostek samorządu terytorialnego,

Marszałek Województwa

 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku uprzejmie zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu, które odbędzie się w trybie on-line w dniu 6 października 2021 r. w godz. 10.00 – 14.00 dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Temat szkolenia:

1.    Projekt wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok i lata następne.

2.    Omówienie najważniejszych zmian w klasyfikacji budżetowej.

 

Wykładowca:

p. DANUTA ZBIERSKA Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie TYLKO ELEKTRONICZNE: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 września 2021 r. za pomocą formularza zamieszczonego pod adresem: szkolenia.gdansk.rio.gov.pl.

Każdy uczestnik podczas rejestracji na portalu szkoleniowym musi podać indywidualny adres e-mail. Na adres ten, godzinę przed rozpoczęciem szkolenia, przesłany zostanie link umożliwiający udział w szkoleniu.

Nie trzeba instalować na komputerze żadnych aplikacji.

Liczba miejsc ograniczona.

 

 

Koszty uczestnictwa:

Wpłata za szkolenie w kwocie 180 zł od osoby, płatna w terminie do dnia 29 września 2021 r., przelewem na konto Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w NBP O/Okręgowy Gdańsk

30 1010 1140 0160 8522 3100 0000 – tytuł przelewu: „imię i nazwisko - szkolenie (proszę wpisać dzień) ".

 

Wpłata środków po terminie nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Cena obejmuje: udział w jednodniowym szkoleniu oraz prezentację szkoleniową.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń RIO w Gdańsku  p. Dorota Żarska – Sacharczuk tel. (58) 765 99 82, p. Kamila Draszawka tel. (58) 771 84 80, tel. kom. 502 903 424, e-mail: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

 

Serdecznie zapraszam

Prezes Izby

Luiza Budner – Iwanicka

 

 

Zasady uczestnictwa w szkoleniu:

1. Zalogowanie się do Portalu szkoleniowego: System Rezerwacji Szkoleń RIO w Gdańsku i wybór szkolenia.

2. Terminowa wpłata kosztów uczestnictwa w szkoleniu. Nie ma możliwości zapłaty po odbyciu szkolenia.

3. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na 4 dni przed jego terminem jest równoznaczne z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie. Rezygnację należy przesłać na adres: szkolenia@gdansk.rio.gov.pl.

 

Wymagania:

·         procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy);

·         2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej);

·         system operacyjny taki jak: Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS;

·         głośniki lub słuchawki;

·         stabilny dostęp do internetu.